• 30nov

   Lichte daling financiële bijdrage 2022

   Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2022 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 daalt de financiële bijdrage komend jaar naar € 970, voor advocaten in categorie 2 naar € 317.

   2021 lees meer
  • 16nov

   Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2022

   In januari ontvangt elke advocaat die op 1 januari 2022 op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2022. Staat u op 1 januari 2022 langer dan drie jaar op het tableau en was uw bruto inkomen in 2020 € 37.000 of minder, dan komt u in aanmerking voor de lage categorie 2. Is dit op u van toepassing? Geef dat dan uiterlijk 31 december 2021 aan in Mijn Orde.

   2021 lees meer
  • 30jun

   CvA keurt financieel jaarverslag 2020 goed

   Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden vandaag het financieel jaarverslag 2020 van de NOvA goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend. Met name door een sterke afname van de kosten, zowel als gevolg van de coronacrisis als vanwege genomen maatregelen om de verwachte klappen hiervan op te vangen, is er sprake van een aanzienlijk gunstiger resultaat dan begroot.

   2021 lees meer
  • 30mrt

   Overheveling kosten dekenberaad van lokale orden naar NOvA

   In de periode eind maart – begin april vinden de jaarvergaderingen van de lokale raden van de orde plaats. Hierin staan ook de begrotingen op de agenda, en de daarop gebaseerde hoofdelijke omslag. Die lokale financiële bijdragen vallen dit jaar relatief lager uit als gevolg van de overheveling van de kosten van het dekenberaad van lokale orden naar de Nederlandse orde van advocaten.

   2021 lees meer
  • 21jan

   Financiële bijdrage na inschrijving op het tableau

   Elke advocaat die op 1 januari jl. op het tableau stond ingeschreven, heeft deze week de digitale factuur voor de financiële bijdrage ontvangen. Nieuw vanaf dit jaar is dat ook advocaten die gedurende het jaar worden beëdigd een evenredig deel van de financiële bijdrage verschuldigd zijn. Op die manier dragen ook nieuwe advocaten vanaf het moment van inschrijving in redelijkheid bij aan de kosten die de NOvA als beroepsorganisatie maakt voor de advocatuur als geheel.

   2021 lees meer