• 19nov

   Autorisatie opvragen gegevens Kamer van Koophandel

   Advocaten die van de Kamer van Koophandel (KvK) autorisatie hebben gekregen om persoonsgegevens op te vragen, moeten deze autorisatie zelf opzeggen wanneer ze zich uitschrijven als advocaat. De KvK gaat hier vanaf nu actief op controleren. Ook komt er in de eerste helft van volgend jaar een koppeling tussen het tableau van de NOvA en de lijst met advocaten die autorisatie bij de KvK hebben aangevraagd.

   2021 lees meer
  • 28okt

   NOvUM nu ook als podcast

   NOvUM, de reeks video-gesprekken en -interviews over de actualiteit en de praktijkvoering van advocaten, is vanaf nu ook te beluisteren als podcast. Via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts kunt u alle afleveringen van NOvUM beluisteren op weg naar huis of kantoor, tijdens het sporten, of terwijl u wacht op uw volgende zitting.

   2021 lees meer
  • 7sep

   KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

   Recent heeft de Kamer van Koophandel (KvK) geconstateerd dat een voormalig advocaat ten onrechte gebruikgemaakt heeft van privégegevens van personen in het Handelsregister. De NOvA betreurt het zeer dat door deze voormalige advocaat een integriteitsgrens is overschreden. Alle voormalig advocaten die nog toegang hadden tot privégegevens bij de KvK zijn inmiddels van deze lijst verwijderd.

   2021 lees meer
  • 20mei

   NOvUM aflevering 4: ‘Je mag als advocaat nooit twee heren dienen’

   Intern onderzoek door (huis)advocaten brengt risico’s met zich mee, waar een advocaat vooraf goed bij stil moet staan. Hierover gaan Petra van Kampen (strafrechtadvocaat en AR-lid NOvA) en Diana de Wolff (arbeidsrechtadvocaat en bijzonder hoogleraar Advocatuur) met elkaar in gesprek in NOvUM. De NOvA heeft onlangs de toelichting op de gedragsregels op dit gebied verduidelijkt.

   2021 lees meer
  • 24feb

   Intern feitenonderzoek: verduidelijking in toelichting op gedragsregels

   Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels.

   2021 lees meer