22feb

Robert Crince le Roy lid begeleidingscommissie Afdeling bestuursrechtspraak

Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad van de NOvA, maakt deel uit van de onafhankelijke externe begeleidingscommissie die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State adviseert bij haar zelfreflectie naar haar rol als hoogste bestuursrechter in kinderopvangtoeslagzaken.

Robert Crince le RoyDe Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag velde in haar rapport ‘Ongekend onrecht’ in december 2020 een hard oordeel, ook over de bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hierop gestart met een programma van reflectie op haar taak, handelwijze en rechtspraak. Dit om bij te dragen aan betere bestuursrechtspraak.

Een belangrijk onderdeel hiervan ziet op de vraag hoe de hoogste bestuursrechter zijn werk heeft vervuld in de kinderopvangtoeslagzaken. Daarnaast wordt gekeken naar andere soorten zaken waar burgers in knel kunnen komen tussen de wielen van strenge wetgeving en strenge uitvoering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van inbreng van advocaten, ombudsmannen, rechtbanken, wetenschappers en anderen.

De onafhankelijke, externe begeleidingscommissie is ingesteld om de Afdeling bestuursrechtspraak te voorzien van raad en advies. Dit najaar wordt het eindrapport over het reflectieprogramma verwacht.

2021