6feb

Nieuwe regelgeving: civiele cassatie en kwaliteitstoetsen

Op 1 februari zijn de Wijzigingsverordening en de Wijzigingsregeling civiele cassatie 2019 in werking getreden. Op 1 maart verandert de wet- en regelgeving met betrekking tot de kwaliteitstoetsen.

Op 1 februari is in werking getreden:

- Wijzigingsverordening civiele cassatie 2019
- Wijzigingsregeling civiele cassatie 2019
- Wijzigingsbesluit AR 13 januari 2020
- Wijzigingsbesluit mandaat AS 13 januari 2020

Op 1 maart 2020 treedt in werking:

- Wijzing Advocatenwet kwaliteitstoetsen
- Verzamelverordening 2019, artikel I, onderdelen A, F, G, H, J, V, Y en Z
- Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen
- Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen
- Wijzigingsbesluit mandaat AR 7 oktober 2019
- Wijzigingsbesluit mandaat AS 7 oktober 2019

Wetboek iStock-690153060Meer informatie
Op regelgeving.advocatenorde.nl staan naar aanleiding van de wijzigingen van 1 februari de actuele versies van: 

- Verordening op de advocatuur
- Regeling op de advocatuur
- Mandaatbesluit AR
- Mandaatbesluit AS

Na 1 maart worden de wijzigingen met betrekking tot de kwaliteitstoetsen doorgevoerd. 

2020