Vertrouwelijke internetcommunicatie

Als advocaat werkt u per definitie met vertrouwelijke informatie. Uw gegevens en die van uw cliënten kunnen voor cybercriminelen veel waard zijn. De kans dat u slachtoffer wordt van datadiefstal is bovengemiddeld groot en kan ingrijpende gevolgen hebben.

Bent u zich bewust van de risico’s? Weet u welke van uw communicatiemiddelen wel of niet veilig zijn? Welke maatregelen u kunt treffen om u tegen een cyberaanval te beschermen? Wat moet u doen bij een datalek? Om u bij de antwoorden op deze vragen op weg te helpen, heeft de NOvA een aantal tips voor vertrouwelijke internetcommunicatie voor advocaten op een rij gezet. Advocaten kunnen deze vrijblijvende suggesties naar eigen inzicht gebruiken om hun IT-beheer en -systemen onder de loep te nemen.

Infograhic vertrouwelijke internetcommunicatie 2022 verticaal DEF

Innovatieplatform
Dit thema stond ook centraal tijdens het Innovatieplatform over vertrouwelijke internetcommunicatie.