Handleiding archivering

De Nederlandse orde van advocaten heeft een instructie archivering (inclusief wettelijke bewaartermijnen) opgesteld voor de omgang met documenten die u als advocaat gedurende kortere of langere tijd moet bewaren.

Deze instructie vindt u in het modelkantoorhandboek.