Voor de praktijk

Modellen, handleidingen, formulieren

Handleiding archivering

Handleiding archivering

De Nederlandse orde van advocaten heeft een gebruiksaanwijzing opgesteld voor de omgang met documenten die u als advocaat gedurende kortere of langere tijd moet bewaren.