Voor uw kantoor

Tips voor veilig internetgedrag

Tips voor veilig internetgedrag

Bewustwording van de risico’s is de eerste stap naar veilige internetcommunicatie. Het voorkomen van cybercriminaliteit begint met veilig internetgedrag van u en uw medewerkers. Houd u daarom onder meer aan de volgende richtlijnen:

  • Klik niet zomaar op hyperlinks en open geen e-mailbijlagen die onbekenden u hebben toegezonden. Die kunnen verborgen virussen en malware bevatten.
  • Gebruik geen privécomponenten (zoals USB-sticks, extern geheugens, tablets en smartphones) in uw zakelijke netwerk.
  • Pas op voor social engineering: interessant lijkende aanbiedingen die onbekenden telefonisch, via e-mail of in persoon aan u doen om zich toegang te verschaffen tot uw systemen of informatie.
  • Overtuig uw relaties ervan dat zij een vertrouwd en veilig kanaal moeten gebruiken voor het uitwisselen van informatie.
  • Gebruik, om te voorkomen dat u wordt afgeluisterd, voor telefoongesprekken uw geheimhoudersnummer en bel niet in het openbaar.