16apr

Dilemma: Over de Grens

Een wederpartij uit zich agressief tijdens de zitting en ook daarna. U maakt zich zorgen en wil graag melding doen bij het meldpunt van de rechtbank. Uw cliënte heeft dit liever niet. Wat doet u?

Dilemma Over de grens.260Het dilemma: "Ik ben advocaat en gespecialiseerd in burenrecht. Sinds kort sta ik een cliënte bij die een geschil heeft met haar buren over de erfgrens. Onlangs ben ik met haar op zitting geweest en dat was geen prettige ervaring. Haar buren reageerden erg agressief naar mij; de rechter moest zelfs een paar keer ingrijpen. Ook na de zitting, op de gang, werd nog dreigende taal naar mij geuit. Over een niet al te lange tijd komt er een vervolgzitting waar de buren ook weer aanwezig zijn. Ik heb hier een slecht gevoel over en laat cliënte weten dat ik overweeg een melding te doen bij het daarvoor ingerichte meldpunt bij de rechtbank. Mijn cliënte vindt dit een slecht idee en is bang dat dit gaat leiden tot escalatie. Zij vraagt mij geen melding te doen. Ik begrijp haar, maar ik ben wel bang dat het op de zitting uit de hand gaat lopen Als ik wel melding doe, kan ik sneller en directer contact leggen met de beveiliging(scoördinator) en kunnen zij mij eventueel helpen. Wat doe ik?"

Wat zou u doen? Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Beeldmerk NOvA DilemmApp.50pxHeeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties op het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel advocaten het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2024