• 22-12-2023

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Jessica"

  Aan het eind van het jaar had ik willen spreken over onderwerpen die in 2023 van belang waren voor rechtzoekenden en de advocatuur. Over de sociale advocatuur, rechtsstatelijkheid, het verschoningsrecht en weerbaarheid. Wezenlijke onderwerpen waar de mensen van het bureau van de NOvA en wij als algemene raad dagelijks mee bezig zijn. Maar die onderwerpen komen volgend jaar wel weer aan bod. Onze aandacht is nu gericht op het overlijden van onze collega Jessica. Dat plaatst alles in perspectief.

  lees meer
 • 09-11-2023

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s"

  Net als in het verleden heeft de NOvA ook deze keer een commissie ingesteld om de verkiezingsprogramma’s op hun rechtsstatelijkheid door te lichten. Het is tenslotte de advocaat die een wezenlijke rol speelt bij de juridische bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in een democratische samenleving. Het is belangrijk dat de kiezer kennis kan nemen van de opvattingen van politieke partijen die de rechtsstaat raken.

  lees meer
 • 05-10-2023

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "De koninklijke weg"

  In zijn troonrede dit jaar beklemtoonde koning Willem-Alexander het belang van het beschermen en versterken van onze democratische rechtsstaat. Naast de onacceptabele ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad, benoemde de koning in één adem de onaanvaardbaarheid van het bedreigen van de hoeders van onze rechtsstaat, waaronder advocaten.

  lees meer