• 04-04-2024

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Vertrouwelijkheid kwijt?"

  Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat bekeken én beluisterd kunnen worden. Dit moet volgens Kamerleden voorkomen dat advocaten onder druk worden gezet.

  lees meer
 • 29-02-2024

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Regeren is vooruitzien"

  De bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in de democratische rechtsstaat is hèt speerpunt van de NOvA. Daarom heeft de NOvA de verkiezingsprogramma’s laten toetsen op rechtsstatelijkheid. Politieke keuze kunnen immers gevolgen hebben voor fundamentele rechten en vrijheden van burgers, vooral als het gaat om de zekerheid van een eerlijk proces en een effectieve toegang tot de rechter voor eenieder.

  lees meer
 • 22-12-2023

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Jessica"

  Aan het eind van het jaar had ik willen spreken over onderwerpen die in 2023 van belang waren voor rechtzoekenden en de advocatuur. Over de sociale advocatuur, rechtsstatelijkheid, het verschoningsrecht en weerbaarheid. Wezenlijke onderwerpen waar de mensen van het bureau van de NOvA en wij als algemene raad dagelijks mee bezig zijn. Maar die onderwerpen komen volgend jaar wel weer aan bod. Onze aandacht is nu gericht op het overlijden van onze collega Jessica. Dat plaatst alles in perspectief.

  lees meer