In ontwikkeling: nummerherkenning AIVD en MIVD

De NOvA is, in het kader van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), met de AIVD en de MIVD in gesprek om te onderzoeken of een aangepast systeem van nummerherkenningsysteem kan worden ingevoerd in geval bijzondere bevoegdheden worden ingezet jegens cliënten van advocaten (indirect tappen).

Het systeem waaraan gedacht wordt houdt het volgende in: 

  • de NOvA levert geheimhoudernummers aan. Zodra een ‘target’ met een advocaat belt wordt het nummer herkend en moeten de diensten direct actie ondernemen en een keuze maken: ofwel gegevens vernietigen ofwel de rechter om toestemming vragen om de gegevens te mogen verwerken;
  • om te beoordelen of de gegevens mogelijk relevant zijn wordt het gesprek door de AIVD/MIVD wel uitgeluisterd, er wordt dus niet gelijk als bij de andere systemen voorkomen dat meegeluisterd wordt. Gelet op de bevoegdheden in de Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten is een vergelijkbaar systeem zoals bij de nationale politie/DJI niet mogelijk. Met dit systeem wordt wel bewerkstelligd dat gegevens niet onnodig bewaard worden en is het direct duidelijk dat het een gesprek met een advocaat betreft en dus actie ondernomen moet worden;
  • naast het systeem van nummerherkenning van telefoons wordt ook gesproken over de mogelijkheden om te onderzoeken of een systeem voor herkenning van e-mailaccounts van advocaten kan worden opgezet zodat ook die vertrouwelijke informatie niet langer bewaard blijft dan nodig.