Gespreksleider, reviewer en begeleider

Aanvraagformulier
Gebruik voor uw aanvraag  als gespreksleider of reviewer het betreffende aanvraagformulier. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt u voor vijf jaar geregistreerd. 

Vereisten gespreksleider (intervisie)
Indien u kiest voor de vorm intervisie zal dit onder begeleiding van een bij de algemene raad geregistreerde gespreksleider moeten plaatsvinden. De vereisten voor registratie als gespreksleider zijn:

  • Academisch geschoold. Daarmee wordt bedoeld dat de gespreksleider aan wie op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs door een universiteit dan wel de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de graad Master is verleend of de titel meester in de rechten of doctorandus. 
  • Een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst. Met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan en waarbij bovendien in de afgelopen vijf jaar ieder jaar ten minste eenmaal per jaar een intervisiebijeenkomst is verzorgd.

Zoekmachine gespreksleiders
Alle geregistreerde gespreksleiders worden vermeld in de zoekmachine voor gespreksleiders. U kunt hier eenvoudig zoeken op naam of plaats. 

Gespreksleiders

Vereisten reviewer (peer review)
Indien u kiest voor de vorm peer review zal dit onder begeleiding van een bij de algemene raad geregistreerde reviewer moeten plaatsvinden. De vereisten voor registratie als reviewer zijn:

  • De reviewer is meer dan zeven jaar als advocaat werkzaam;
  • De reviewer heeft aantoonbare kennis op het gebied waarvan hij de review doet;
  • De reviewer is deskundig is op het rechtsgebied waarop hij de review doet. Onder deskundig wordt in ieder geval verstaan de advocaat die de afgelopen vijf jaar werkzaam is geweest op het betreffende rechtsgebied en daarin vakbekwaam is.
  • De reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst. Met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan en waarbij bovendien in de afgelopen vijf jaar ten minste twee reviews zijn verzorgd. 

Zoekmachine reviewers
Alle geregistreerde reviewers worden vermeld in de zoekmachine voor reviewers. U kunt hier eenvoudig zoeken op naam, plaats of rechtsgebied.

Reviewers

Vereisten begeleider (intercollegiaal overleg)
Indien u kiest voor de vorm gestructureerd intercollegiaal overleg dient daarbij een begeleider te worden aangewezen, die advocaat is. Registratie van de begeleider bij de algemene raad is niet nodig.