14dec

Financiële bijdrage omlaag

De financiële bijdrage 2018 valt lager uit dan de bijdrage voor 2017. Dit is het gevolg van een eenmalige korting van € 70, bedoeld om een deel van de bestemmingsreserve ‘doorberekening tuchtrechtspraak’ terug te laten vloeien naar de advocaten. Voor advocaten in categorie 1 bedraagt de financiële bijdrage voor komend jaar € 720. Voor categorie 2 is dit € 189.

Dat heeft het college van afgevaardigden op 13 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet.

Zelf inkomenscategorie aanpassen
Met ingang van het nieuwe jaar geldt voor de financiële bijdrage een nieuwe categorie-indeling. De inkomensgrens voor de lage categorie 2 verschuift van € 32.500 naar € 37.000. Hierdoor komen mogelijk meer advocaten in aanmerking voor een lagere financiële bijdrage. Is dit op u van toepassing? Dan kunt u dat tot 31 december 2017 aangeven via Mijn Orde.

In januari 2018 ontvangen alle advocaten die op 1/1/2018 stonden ingeschreven de digitale factuur voor de financiële bijdrage.

 

2017