22jan

‘Advocaat voor de klas’ krijgt vervolg

Dit schooljaar 2017-2018 gaat de NOvA door met ‘Advocaat voor de klas’. In dit project maken leerlingen uit groep 8 van de basisschool kennis met het recht en de rol van de advocaat.

De animo onder advocaten om deel te nemen aan het project is overweldigend. Mede dankzij cofinanciering van advocaten en basisscholen zijn in 2017 circa 50 basisscholen bezocht. Honderden kinderen hebben een workshop gehad, een tijdschrift ontvangen en in kindertoga deelgenomen aan de oefenrechtbank.

Perfecte match
In de eerste helft van 2018 hopen wij opnieuw kinderen te enthousiasmeren. Afhankelijk van de locaties van de deelnemende scholen zoeken wij per school naar de perfecte match met een advocaat in de buurt. Indien u zich heeft opgegeven, kunt u dus hiervoor worden benaderd.

Meer informatie
Kijk voor informatie over sponsormogelijkheden of mail naar advocaatvoordeklas@advocatenorde.nl.

2018