12okt

Advocaten behouden toegang tot Kadaster

De NOvA heeft het Kadaster opnieuw verzocht om advocaten niet te beperken in het beroepsmatig gebruikmaken van ‘zoeken op naam’ en de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder aangekondigde maatregel niet te effectueren. Na overleg met de NOvA werkt het Kadaster aan een oplossing, waardoor advocaten na medio oktober toegang behouden tot het Kadaster.

KadasterDe exacte uitwerking hiervan is nog in ontwikkeling. Duidelijk is al wel dat het noodzakelijk wordt om bij het Kadaster in te loggen met een inlogmiddel dat voldoet aan de eisen van de Wet digitale overheid. Verder dienen advocaten in algemene zin het doel van de bevraging van het Kadaster te kiezen, zonder daarbij specifieke informatie over een cliënt of zaak te hoeven toelichten. Mogelijk worden ook de verstrekking aan en inzage door burgers uitgebreid, zodat duidelijk is door wie hun gegevens zijn geraadpleegd.

Om de toegang voor advocaten tot het Kadaster zo gebruiksvriendelijk mogelijk te regelen, wordt onder andere een koppeling met het tableau van de NOvA ontwikkeld. Dit zal binnen enkele weken zijn gerealiseerd.

Meer informatie
- Brief NOvA aan Kadaster (9 oktober 2023)
- NOvA dringt bij Kadaster aan op herstel van toegang voor advocaten (29 september 2023)
- Hoge prioriteit digitale veiligheid en bescherming tegen misbruik met ingrijpende maatregelen (Kadaster, 5 september 2023)
- Maatregelen afschermen Kadaster (minister van BZK, 5 september 2023)
- Verscherpte toelatingsmaatregelen Kadaster-on-line (Kadaster, 29 augustus 2023)

2023