29sep

NOvA dringt bij Kadaster aan op herstel van toegang voor advocaten

Naar aanleiding van een datalek heeft het Kadaster eind augustus besloten om per medio oktober het 'zoeken op naam' niet langer mogelijk te maken. De NOvA heeft bij het Kadaster aangedrongen op herstel van toegang voor advocaten.

KadasterOndanks dat een uitzondering is gemaakt voor onder andere notarissen en makelaars, is dat (nog) niet gebeurd voor advocaten die voorheen wel toegang hadden. Het Kadaster heeft de NOvA hierover niet geïnformeerd, vooraf noch achteraf.

Om die reden heeft de NOvA het Kadaster om tekst en uitleg gevraagd. Tegelijk is er voor gepleit om advocaten met urgentie opnieuw toegang te geven ten behoeve van hun beroepsuitoefening. Dit is onder andere van belang voor curatoren en advocaten in het vastgoedrecht, huurrecht, personen- en familierecht, fiscaal recht en bestuursrecht.

Update
Op 9 oktober 2023 heeft de NOvA het Kadaster verzocht om advocaten niet te beperken in het beroepsmatig gebruikmaken van ‘zoeken op naam’ en de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 5 september jl. aangekondigde maatregel niet te effectueren.


Meer informatie
Hoge prioriteit digitale veiligheid en bescherming tegen misbruik met ingrijpende maatregelen (Kadaster, 5 september 2023)
Verscherpte toelatingsmaatregelen Kadaster-on-line (Kadaster, 29 augustus 2023)

2023