2okt

Algemene raad wil experiment resultaatgerelateerde beloning met twee jaar verlengen

Vorige week heeft de algemene raad het college van afgevaardigden voorgesteld om het ‘experiment letsel- en overlijdensschadezaken’ opnieuw te verlengen voor de duur van twee jaar. De komende periode wordt benut voor een volledige evaluatie van het experiment, waarin advocaten in letsel- en overlijdensschadezaken – als uitzondering op de regel – een resultaatgerelateerde beloning mogen ontvangen.

No cure no payHet experiment, dat begin 2014 is gestart en op 1 januari 2019 met vijf jaar is verlengd, loopt af op 1 januari 2024. Voor die eerste verlenging is destijds besloten, omdat letselschadezaken vaak een lang beloop hebben en er nog veel zaken liepen. Ook moest worden uitgesloten dat er ongewenste neveneffecten of klachten zouden kunnen optreden.

Grondige evaluatie
Dit jaar heeft een voorlopige evaluatie uitgewezen dat de tussentijdse conclusies van vijf jaar geleden nog steeds van toepassing zijn: het experiment wordt door advocaten beperkt gebruikt, maar dient wel het doel waarvoor het tien jaar geleden is opgezet. Om de resultaten grondiger tegen het licht te kunnen houden alvorens resultaatgerelateerde beloning eventueel permanent toe te staan, wil de algemene raad de komende periode benutten om een volledige evaluatie uit te uitvoeren.

Dit voorstel wordt behandeld in de vergadering van het college van afgevaardigden op 6 december 2023. Voorafgaand buigen de raad van advies en de commissie regelgeving zich hierover.

 

2023