20dec

Experiment resultaatgerelateerde beloning verlengd

Het ‘experiment resultaatgerelateerde beloning in letsel- en overlijdensschadezaken’ krijgt een vervolg. Dat is op 13 december besloten door het college van afgevaardigden. De termijn van het huidige experiment, dat afloopt op 1 januari 2019, wordt met nog eens vijf jaar verlengd.

No cure no paySinds de start van het experiment in 2014 mogen advocaten in letsel- en overlijdensschadezaken, onder strenge voorwaarden, werken met resultaatgerelateerde beloning. Als de zaak succesvol is kan de advocaat het uurtarief verhogen (met 100% respectievelijk 150%) tot een maximum van 25% respectievelijk 35% van het financiële resultaat, afhankelijk of de advocaat de specifieke kosten verbonden aan de zaak wel of niet voorfinanciert.

Overwegend positief
Evaluatie van het experiment laat zien dat de regeling de afgelopen vijf jaar relatief beperkt is toegepast. Wel zijn de ervaringen van betrokkenen overwegend positief. Voor de evaluatie is gesproken met dekens, advocaten, specialisatieverenigingen, de wetenschap en cliëntenorganisaties. Zij geven aan dat de regeling zeker bijdraagt aan het vergroten van de toegang tot het recht en dat deze vorm van honorariumafspraken daarom wenselijk is en behouden moet blijven. Ook is er geen sprake van klachten of tuchtzaken en zijn er geen ongewenste neveneffecten bekend.

Lopende zaken
Belangrijk argument om het experiment resultaatgerelateerde beloning te verlengen, alvorens hierover definitief te besluiten, is dat een flink aantal zaken nog loopt. Dat komt doordat letselschadezaken, zeker die zaken waarin het experiment toegepast kan worden omdat bijvoorbeeld de aansprakelijkheid nog niet vaststaat, over het algemeen lang duren: vijf tot tien jaar is geen uitzondering. Door het experiment met nog eens vijf jaar te verlengen, kunnen meer lopende zaken worden afgerond zodat een nog beter beeld kan worden verkregen.

Meer informatie
Download het evaluatierapport Experiment Resultaatgerelateerde beloning in letsel- en overlijdensschadezaken.

2018