15nov

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij NN? Stap tijdig over.

Vorig jaar kondigde Nationale-Nederlanden (NN) aan te stoppen met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de meeste advocaten die bij NN verzekerd zijn betekent dit dat hun verzekering per 1 januari 2019 afloopt. Is dit op u van toepassing, zorg er dan voor dat u tijdig overstapt naar een andere verzekeraar. Check in dat geval meteen met de tool van de NOvA waar u op moet letten om adequaat verzekerd te zijn.

Advocaten die overstappen naar een andere verzekeraar doen er goed aan om vóór het einde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering alle bestaande en mogelijke aanspraken te melden aan Nationale-Nederlanden. Deze zogeheten ‘omstandighedenmelding’ betreft feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid.

Belangrijk is ook dat de dekking van de nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed aansluit bij de vorige verzekering. Zorg er daarom bij de overstap van verzekeraar voor dat de uitloopdekking is geregeld onder de voormalige polis, dan wel dat de nieuwe polis een goede inloopdekking biedt. Dit voorkomt dat er een leemte in de dekking ontstaat waar mogelijk dekkingsgeschillen uit kunnen voortkomen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Check iStock-649229430Tool beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als advocaat bent u verplicht om u adequaat te verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Maar wanneer bent u adequaat verzekerd? Er gelden weliswaar minimumeisen, maar de ene advocaat of praktijk is de andere niet. Check met de tool beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar u in uw situatie rekening mee moet houden.

 

2018