31jan

College van toezicht constateert vooruitgang bij het toezicht van dekens

Het college van toezicht van de NOvA constateert in zijn Jaarverslag 2018 dat het toezicht door de dekens stappen vooruit heeft gemaakt.

CvT jaarverslag 2018Er is op veel terreinen beleid tot stand gekomen, bijvoorbeeld voor risicogestuurd toezicht. Besluitvorming in het dekenberaad neemt echter nog vaak veel tijd in beslag. Het college van toezicht blijft daarom de dekens aansporen tot slagvaardig optreden en versterking van de onderlinge samenwerking, en om uitvoering te geven aan geformuleerd beleid.

Meer informatie
Lees het persbericht 
Bekijk het jaarverslag 2018

2019