10feb

Consultatie modernisering Strafvordering van start

Op 7 februari jl. zijn de eerste twee boeken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in consultatie gegeven. De NOvA brengt voor 1 juli 2017 advies uit.

Boek 1 bevat algemene bepalingen, boek 2 heeft betrekking op het opsporingsonderzoek. Vanwege de omvang van deze adviesaanvraag bedraagt de consultatieperiode vijf maanden. De komende maanden buigt ook de adviescommissie Strafrecht van de NOvA zich over de voorstellen.

In totaal zal het herziene Wetboek van Strafvordering straks acht boeken beslaan. De overige boeken zullen naar verwachting vanaf komend najaar in consultatie worden gegeven. De uiteindelijke implementatie van het nieuwe wetboek wordt over enkele jaren voorzien.

Eerder adviseerde de NOvA al uitgebreid over de inleidende notitie en de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

2017