15nov

Garandeer toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee

Vandaag heeft de NOvA in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals haar zorgen geuit over de toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Justitie en Veiligheid.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosDe onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet vinden in de wijze waarop de minister voor Rechtsbescherming omgaat met de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden. Daar is straks namelijk niet veel meer van over.

Daarnaast vraagt de NOvA aandacht voor onder andere de digitalisering van de rechtspraak, de modernisering Strafvordering en de Experimentenwet.

Meer informatie
Brief NOvA aan Tweede Kamer, 15 november 2018

In de media

Volkskrant: Regering breekt rechtsbijstand aan onvermogenden op oneigenlijke gronden af (opinie algemeen deken Bart van Tongeren)

2018