26mrt

Dilemma: Melden of stilzwijgen

U bent advocaat-stagiair en u bent gezakt voor een tentamen. Binnen uw kantoor is zakken eigenlijk geen optie; een houding waaraan u zich stoort. Meldt u bij uw patroon dat u een herkansing hebt of verzwijgt u dit?

Examen.iStock-508858411.jpg.260pxHet dilemma: "Ik ben advocaat-stagiair. Vorige week ben ik gezakt voor mijn tentamen. Dit had ik niet verwacht. Bij ons op kantoor is het niet halen van tentamens eigenlijk geen optie, iedereen haalt altijd alles in één keer en daar wordt ook geregeld over opgeschept tijdens borrels. Ik weet van mijn kamergenoot, die recentelijk medewerker is geworden, dat vooral de oudere garde het belangrijk vindt. Ik vraag mij dan ook af of ik dit moet melden aan mijn patroon of dat ik niets moet zeggen en gewoon voor de herkansing moet gaan. Tegelijkertijd is de beroepsopleiding nu echt van een andere orde dan in de tijd van mijn patroon. Ik stoor mij aan deze opstelling en denk dat het goed zou zijn om dit bespreekbaar te maken binnen kantoor, maar ben ook bang voor de reacties. Wat doe ik?"

Wat zou u doen? Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Beeldmerk NOvA DilemmApp.50pxHeeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties op het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel advocaten het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2024