6mei

Dilemma: Derdengeldenrekening met een luchtje

Als externe waarnemer neemt u de praktijk waar van een bevriend advocaat; een onderlinge afspraak die al jaren goed werkt. U heeft uw bedenkingen over diens beheer van de derdengeldenrekening. Dit bespreken ligt gevoelig. Wat doet u?

Probleem advocaat.iStock-1414393960Het dilemma: "Ik ben 10 jaar advocaat en heb mijn eigen kantoor. Ik heb al jarenlang dezelfde externe waarnemer, we vervangen elkaar tijdens afwezigheid. Onlangs moest ik hem weer vervangen en stuitte ik op zaken in zijn praktijk die mij onrustig maken. Het lijkt erop dat hij de identiteit van zijn cliënten niet zorgvuldig screent. Daarnaast plaats ik kanttekeningen bij de manier waarop hij met zijn derdengeldenrekening omgaat. Ik wil niet klikken en een vriendschap op het spel zetten, maar ik maak mij er wel zorgen over. Ik heb het een paar keer geprobeerd aan te kaarten, maar het is voor hem onbespreekbaar. Wat doe ik?"

Wat zou u doen? Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Beeldmerk NOvA DilemmApp.50pxHeeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties op het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel advocaten het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

   

2024