19sep

Dilemma: Diversiteit aan de top

Er is een geschikte vrouwelijke kandidaat gevonden voor de maatschap, maar uw collega-partners hebben de voorkeur voor een man uit hun netwerk. Dit komt het diversiteitsbeleid niet ten goede en het werkt ook nadelig bij een aankomend interview over dit onderwerp. Wat zou u doen om het diversiteit- en inclusiebeleid te handhaven?

IStock-1273444888Het dilemma: 'Ik ben partner bij een groot kantoor en verantwoordelijk voor het diversiteit- en inclusiebeleid. Dit beleid houdt onder meer in dat kantoor meer vrouwen aan de top toelaat en hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met Talent naar de Top. Het quotum dat Talent naar de Top hanteert wordt al jaren door ons kantoor niet gehaald. Binnenkort heb ik een interview met het Financieel Dagblad dat een artikel wijdt aan diversiteit binnen de advocatuur. Tijdens de laatste maatschapsvergadering stellen twee partners voor een goede bekende uit hun ‘old boys netwerk’ toe te laten treden tot de maatschap. Vanuit Talent naar de Top is al eerder een geschikte vrouwelijke kandidaat voorgedragen. Mijn voorkeur gaat uit naar haar, maar mijn collega-partners houden vast aan de mannelijke kandidaat. Ik vrees dat tijdens de volgende maatschapsvergadering de meerderheid voor de mannelijke kandidaat gaat, maar vind dat wij als kantoor niet voorbij moeten gaan aan de gemaakte afspraken. Op deze wijze wordt ons kantoor niet diverser en inclusiever en staat ons kantoor er in het aankomende interview ook niet goed op. Wat doe ik?'

Wat zou u doen? Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Logo DilemmApp 2020Heeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties op het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel advocaten het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2023