14feb

Dilemma: Verdacht extraatje

Naast het verschuldigde bedrag voor verrichte werkzaamheden maakt uw cliënt nog eens € 5.000 extra over. Hij vraagt om een tweede factuur voor dat bedrag. Wat doet u?

Dilemma Verdacht extraatje.260Het dilemma: "Ik ben advocaat, gespecialiseerd in bouwrecht en heb sinds kort mijn eigen kantoor. Via een netwerkbijeenkomst ben ik in contact gekomen met een vastgoedondernemer. Sinds enkele maanden sta ik hem bij in een zaak tegen de gemeente. Bij het controleren van de facturen zie ik dat hij naast het bedrag van de factuur ook een bedrag van € 5.000 extra heeft overgemaakt. Een dag later belt de cliënt en vraagt voor die extra € 5.000 een tweede factuur te sturen voor studietijd zodat ik meer tijd aan de zaak kan besteden. Ik moet in deze zaak nog wel uren maken, maar dit voelt niet goed. Aan de andere kant wil ik er ook niet een te groot probleem van maken, omdat ik deze cliënt – met wie ik verder prettig omga – niet kwijt wil. Wat doe ik?"

Wat zou u doen in deze situatie? Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Beeldmerk NOvA DilemmApp.50pxHeeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties op het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel advocaten het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 
Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

 

2024