11dec

Examenreglement beroepsopleiding advocaten aangepast

Naar aanleiding van het Wijzigingsbesluit examenreglement 2018 treedt op 1 januari 2019 de wijziging van het examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 in werking.

Examenreglement In overleg met de NOvA heeft de examencommissie beroepsopleiding advocaten haar werkwijze aangepast. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State van 24 oktober 2018. Vanaf deze datum kunnen stagiairs, in plaats van het indienen van een bezwaarschrift, een herbeoordeling aanvragen als zij het niet eens zijn met een toetsresultaat. De stagiairs in de BA zijn hierover al geïnformeerd.

Meer informatie
Kijk voor de wijzigingen in het Wijzigingsbesluit examenreglement 2018. Begin januari 2019 vindt u het aangepaste examenreglement BA op regelgeving.advocatenorde.nl onder het kopje ‘Opleiding en stagiaire-aangelegenheden’.

2018