1dec

Extra aandacht voor belangen kind nodig bij nieuwe asielopvangwet

De NOvA vraagt extra aandacht voor de belangen van het kind bij de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Ook vindt de NOvA dat er nog eens goed moet worden gekeken naar de termijnen voor het nemen van de nodige besluiten. Dit schrijft de NOvA in een reactie op de internetconsultatie van de wet aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Asiel iStock-544131938Het wetsvoorstel moet een wettelijke basis bieden voor het (mede)verantwoordelijk maken van gemeenten voor de opvang van asielzoekers. De wetgever wil hiermee komen tot een meer evenwichtige opvang per provincie en gemeente en een meer structurele voorraad aan opvangplekken. Het doel van het wetsvoorstel wordt onderschreven door de NOvA. In grote lijnen staat de NOvA positief ten opzichte van de voorgestelde maatregelen. De NOvA maakt echter wel enkele kanttekeningen, zoals het ontbreken van aandacht voor de belangen van het kind. In de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen wordt als uitgangspunt vermeld het aantal verhuisbewegingen van asielzoekers tot een minimum te beperken. De verdeling per periode van twee jaar – die nu in het wetsvoorstel staat – creëert mogelijk onvoldoende bestendige opvanglocaties om deze verhuisbewegingen te beperken.

Lees het hele wetgevingsadvies

2022