25jun

Online intervisie verlengd tot eind 2020

Sinds april mogen advocaten onder voorwaarden via videobellen deelnemen aan intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Ondanks versoepeling van de coronamaatregelen kan fysiek bij elkaar komen door de anderhalvemeterregel lastig zijn. De algemene raad heeft daarom de mogelijkheid van online intervisie verlengd tot 1 januari 2021.

Intervisie onlineDaarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:
1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen via videoconferentie;
2. de gespreksleider of begeleider controleert de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemers;
3. alle deelnemers waarborgen de vertrouwelijkheid, onder meer door de digitale bijeenkomst te volgen in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

Tijdelijk online intervisie
In principe is het voor intervisie van belang dat men fysiek bij elkaar komt. De mogelijkheid voor online intervisie is vooralsnog dan ook tijdelijk tot eind dit jaar. Tegelijk zijn er ook positieve ervaringen van advocaten met online intervisie. De algemene raad besluit eind 2020 of de mogelijkheid voor online intervisie al dan niet een structureel karakter zal krijgen.

Halvering kwaliteitstoetsen
Het verlengen van de mogelijkheid voor online intervisie loopt parallel aan de voorgestelde halvering van kwaliteitstoetsen en opleidingspunten voor 2020. Dit voorstel van de algemene raad staat op 1 juli op de agenda in de vergadering van het college van afgevaardigden.

 

2020