4aug

In fiscale verzamelwet 2024 kritieken van NOvA verwerkt

De adviescommissie belastingrecht van de NOvA heeft een beknopt advies uitgebracht over de fiscale verzamelwet 2024. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een codificatie van de jurisprudentie op het terrein van het ‘fiscaal’ verschoningsrecht. Hierin is eerdere kritiek van de NOvA verwerkt.

Belastingdienst iStock-535845101Op de eerdere in consultatie gebrachte versie van deze wetswijziging had onder meer de NOvA ernstige kritiek. De eerder voorgestelde wijziging hield een forse inperking van het verschoningsrecht in die onwenselijk en onnodig was. Een onderdeel van die kritiek was dat het wetsvoorstel de Belastingdienst inzage zou geven in de communicatie tussen (onder andere) een advocaat en zijn cliënt. Dit zou een aantasting zijn van de wettelijke geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht die bedoeld zijn voor vertrouwelijk contact tussen cliënt en advocaat. De NOvA stelt positief vast dat deze kritieken ter harte zijn genomen. In de Memorie van Toelichting bij het huidige voorstel is ook nadrukkelijk aangegeven dat het kabinet met deze voorgestelde wetswijziging geen inhoudelijke wijziging beoogt maar slechts codificatie voor ogen heeft van de bestaande invulling van het verschoningsrecht door de Hoge Raad.

Meer informatie
Wetgevingsadvies NOvA (adviescommissie belastingrecht) over de fiscale verzamelwet 2024

2022