18jan

Meldpunt rechtspraak voor onveiligheid rond zaken in gerechtsgebouwen

Mede op aandringen van de NOvA heeft de Rechtspraak bij elk gerechtsgebouw een meldpunt ingesteld. Hier kunnen advocaten direct aan de beveiliging melden dat zij en/of hun cliënt een onveiligheidsgevoel, dreiging of kwetsbaarheid ervaren gerelateerd aan de behandeling van een zaak in het betreffende gerechtsgebouw.

College Beroep BedrijfslevenBij elke rechtbank en gerechtshof, evenals bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, is hiervoor een speciaal e-mailadres geopend. Advocaten kunnen voor deze mailadressen terecht op Mijn Orde, bij de lokale orden en bij de specialisatieverenigingen.

Dit meldpunt bij de Rechtspraak is een aanvulling op de procedure in de landelijke procesreglementen, zodat advocaten sneller en direct contact kunnen leggen met de beveiliging(scoördinator). Als advocaten reeds in het gerechtsgebouw aanwezig zijn en zich een acute situatie voordoet, kunnen zij zoals gebruikelijk terecht bij de bode en/of de beveiliging.

NOvA-noodtelefoon
Het meldpunt bij de Rechtspraak staat los van het noodnummer van de NOvA dat advocaten kunnen bellen in geval van een dreiging. Dit noodnummer is te vinden op Mijn Orde. Elke melding van een dreiging wordt doorgezet naar de NCTV, waarna de betrokken advocaat zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

Aan advocaten die worden bedreigd of zich bedreigd voelen en naar het noodnummer van de NOvA bellen, biedt de NOvA facultatief een noodknop aan. Met de noodknop kan de advocaat bij een acute dreiging snel een noodmelding doen die zo nodig wordt doorgegeven aan de politie. Verder kunnen alle advocaten kosteloos gebruikmaken van de veiligheidsscan en de weerbaarheidstraining.

2022