NOvA-noodtelefoon

In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen een speciaal noodnummer van de NOvA bellen. Dit telefoonnummer is te vinden op Mijn Orde. Tip: sla dit nummer alvast op in uw telefoon, dan hebt u dat in geval van nood altijd bij de hand.

Bereikbaarheid tijdens én buiten kantooruren
De noodtelefoon wordt bij toerbeurt bemenst vanuit het bureau van de NOvA. De medewerkers van de NOvA doen dat naast hun reguliere werkzaamheden, zowel tijdens als buiten kantooruren. In het geval u tijdens kantooruren onverhoopt niet direct gehoor krijgt, dan kunt u ook het algemene nummer van de NOvA bellen: 070-3353535. Belt u buiten kantooruren naar de noodtelefoon en u krijgt niet direct contact, dan belt de medewerker van de NOvA u zo spoedig mogelijk terug.

Een melding van een dreiging kan indien nodig doorgezet worden naar de NCTV. In dat geval wordt de betrokken advocaat vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

Let op: bel in geval van acute nood altijd het algemene noodnummer 112!
Doe in geval van bedreiging uiteraard ook aangifte bij de politie in uw woonplaats!


Vertrouwelijk
Meldingen van dreigingen via het noodnummer worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld, zowel binnen de NOvA als bij de NCTV. De informatie die de meldende advocaat verstrekt, blijft beperkt tot de minimaal benodigde (contact)gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt om aan de NCTV door te geven zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden genomen. De verstrekte informatie wordt nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt, zoals in het kader van toezicht, of anderszins verspreid.

Noodknop
Aan advocaten die worden bedreigd of zich bedreigd voelen en naar het noodnummer bellen, biedt de NOvA een noodknop aan. Met dit kleine apparaatje staat de advocaat met één druk op de knop in verbinding met een alarmcentrale. De centrale luistert mee, kent de (GPS-)positie van de drager en kan bijvoorbeeld met spoed de politie inschakelen. Uit ervaringen bij journalisten blijkt dat de noodknop een groot gevoel van veiligheid oplevert. Als de bedreiging zich op de privésituatie richt, kan de noodknop ook aan de partner van de bedreigde advocaat worden uitgereikt.

Bijeenkomst 
De NOVA organiseerde op 21 september 2022 een bijeenkomst voor advocaten die sinds 2019 de noodtelefoon van de NOvA hebben gebeld. Onder leiding van een ervaren crisisadviseur spraken advocaten die een dreiging hebben ondervonden met vakgenoten over (h)erkenning, nazorg, preventie en weerbaarheid. Tijdens deze bijeenkomst konden advocaten ervaringen delen en met elkaar uitwisselen hoe zij deze lastige situatie privé en zakelijk (hebben) doorstaan. De bijeenkomst stond onder de deskundige leiding van senior crisisadviseur Ine Spee van het gespecialiseerde instituut ARQ IVP.