NOvA-noodtelefoon

Advocaten die melding willen doen van een (be)dreiging of zich bedreigd voelen, kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag bellen naar de noodtelefoon van de NOvA

Dit noodnummer wordt bemenst door getrainde medewerkers van een gespecialiseerd bureau. Zij kunnen de advocaat direct van advies voorzien en eventueel – afhankelijk van de aard van de melding – doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Dit kan bijvoorbeeld de NCTV, het OM of de lokale deken zijn. Een melding van een dreiging kan indien nodig doorgezet worden naar de NCTV. In dat geval wordt de betrokken advocaat vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen.

Het noodnummer van de NOvA is te vinden op Mijn Orde.

Tip: sla dit nummer alvast op in uw telefoon, dan hebt u dat in geval van nood altijd bij de hand.


Vertrouwelijk
Meldingen van dreigingen via het noodnummer worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld, zowel binnen de NOvA, bij het externe bureau dat namens de NOvA de noodtelefoon bemenst, als bij de NCTV. De informatie die de meldende advocaat verstrekt, blijft beperkt tot de minimaal benodigde (contact)gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt om aan de NCTV door te geven zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden genomen. De verstrekte informatie wordt nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt, zoals in het kader van toezicht, of anderszins verspreid.

Let op: bel in geval van acute nood altijd het alarmnummer 112!
Doe in geval van bedreiging ook aangifte bij de politie in uw woonplaats!


Noodknop
Aan advocaten die worden bedreigd of zich bedreigd voelen en naar het noodnummer bellen, biedt de NOvA een noodknop aan. Met dit kleine apparaatje staat de advocaat met één druk op de knop in verbinding met een alarmcentrale. De centrale luistert mee, kent de (GPS-)positie van de drager en kan bijvoorbeeld met spoed de politie inschakelen. Uit ervaringen bij journalisten blijkt dat de noodknop een groot gevoel van veiligheid oplevert. Als de bedreiging zich op de privésituatie richt, kan de noodknop ook aan de partner van de bedreigde advocaat worden uitgereikt.