22dec

Nog geen informatieverstrekking uit het UBO-register voor advocaten

Advocaten vallen nog niet onder de - beperkte - openstelling van het UBO-register. Dit schrijft de minister in antwoord op Kamervragen over de uitspraak van het Hof van Justitie over het UBO-register. De NOvA is hierover in overleg met het ministerie van Financiën.

UBO iStock-1013435204

Zolang de Kamer van Koophandel geen informatie uit het UBO-register verstrekt aan Wwft-instellingen (advocaten), geldt de Tijdelijke regeling UBO-register. Daartoe wordt de Tijdelijke regeling UBO-register opnieuw verlengd. Ook hoeven Wwft-instellingen in die periode geen terugmeldingen te doen. Dit heeft het ministerie van Financiën vrijdag 23 december laten weten.

Meer informatie
- Antwoorden op Kamervragen over uitspraak Hof van Justitie Europese Unie over UBO-register (ministerie van Financiën, 20 december 2022)
Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort (NOvA, 24 november 2022)
Veelgestelde vragen naar aanleiding van de opschorting van de informatieverstrekking uit het UBO-register (NOvA, 23 november 2022)

2022