22mrt

NOvA ontstemd over beperking lengte processtukken

De NOvA heeft ontstemd gereageerd op het besluit van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) van de Rechtspraak om de aanpassing van de landelijke procesreglementen niet terug te draaien. Dit betekent dat de voorgenomen beperking van de lengte van processtukken in hoger beroep per 1 april doorgaat, ondanks bezwaren vanuit de advocatuur.

Rechter Nadat de Nederlandse orde van advocaten eerder heeft geconstateerd dat zij niet was betrokken bij het besluit om per 1 april 2021 een limiet te stellen aan de lengte van processtukken, heeft de NOvA op 8 februari haar zienswijze aan het LOVCH gestuurd. Dit heeft op 18 februari geleid tot een overleg met het LOVCH om de bezwaren van de advocatuur voor het voetlicht te brengen.

Fundamentele juridische bezwaren
Het constructieve overleg ten spijt, heeft dit bij het LOVCH er niet toe geleid om de aanpassing van de landelijke procesreglementen terug te draaien. Volgens het LOVCH “volstaat de omvang van 25 (resp. 15) pagina’s nu reeds in veruit de meeste procedures om de standpunten van een partij genoegzaam toe te lichten.” De handreiking om bij het indienen van een processtuk tegelijk het verzoek te kunnen doen tot het nemen van een akte c.q. nader processtuk ter toelichting van specifieke punten die in het processtuk zelf onvoldoende konden worden uitgewerkt, is voor de NOvA nog steeds onvoldoende om aan de (juridische) bezwaren tegemoet te komen. Volgens de NOvA staat de maatregel op gespannen voet met de wet en de fundamentele beginselen van procesrecht.

NOvA: schort inwerkingtreding op
De algemeen deken van de NOvA heeft in een brief aan de voorzitters van het LOVCH en de Raad voor de rechtspraak herhaald dat de betwiste maatregel niet op deze manier per 1 april a.s. zou moeten worden ingevoerd. De NOvA wijst het LOVCH nogmaals met klem op de noodzaak om de termijn van inwerkingtreding op te schorten en roept op eerst deugdelijk onderzoek te laten verrichten om de vermeende noodzaak van de maatregel te onderbouwen.

Deze herhaalde oproep blijkt echter aan dovemansoren gericht. Vandaag maakte de Rechtspraak de nieuwe regels bekend die vanaf 1 april gelden voor de lengte van processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven. De NOvA zal de praktische uitwerking van de maatregel nauwgezet en kritisch blijven volgen.

2021