11jun

Visie NOvA op beperking lengte processtukken naar Hoge Raad

De voorzieningenrechter heeft in een tussenvonnis beslist dat het stellen van prejudiciële vragen doorgang kan vinden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het voorstel van de eisende advocaten en de Staat tijdens het kort geding van 26 mei. In dit kader zal de NOvA haar visie op de betwiste bevoegdheid van gerechtshoven om de lengte van processtukken te beperken toelichten bij de Hoge Raad.

Rechter - iStock-639884564Op basis van bijdragen van de adviescommissies burgerlijk procesrecht en intellectuele eigendom zal de NOvA bij de Hoge Raad schriftelijke opmerkingen indienen. Dit zal naar verwachting in juli plaatsvinden.

Maatregel niet opgeschort
In afwachting van het antwoord van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen heeft de kortgedingrechter besloten de betwiste maatregel van de gerechtshoven, om per 1 april de lengte van processtukken in hoger beroep te beperken tot maximaal 25 pagina’s, niet op te schorten.

Lees ook:
NOvA staat achter kort geding inperking processtukken (13 april 2021)
NOvA ontstemd over beperking lengte processtukken (22 maart 2021)
NOvA (nog) niet betrokken bij wijziging procesreglementen (28 januari 2021)

2021