20apr

NOVA publiceert jaarverslag 2016

De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag 2016 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat.

Het jaarverslag gaat in onder meer op dossiers waar een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft zoals verhoorbijstand voor strafrechtadvocaten, gefinancierde rechtsbijstand voor de sociale advocatuur of complexe echtscheidingen voor familierechtadvocaten.

Daarnaast richtte de NOvA in 2016 het vizier op onderwerpen die elke advocaat raken zoals bescherming tegen telefoontaps, modernisering van de derdengelden-regelgeving, digitaal procederen, herijking van de gedragsregels en kwaliteitsbevordering via kwaliteitstoetsen.

Verder biedt het jaarverslag een financieel overzicht en geeft het inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2016.

Jaarverslag 2016 breed

Het jaarverslag is volledig digitaal. Lezers kunnen op een interactieve manier door het bestand klikken en worden via linkjes naar relevante aanvullende informatie op internet geleid.

2017