13apr

NOvA staat achter kort geding inperking processtukken

De NOvA staat achter de actie van een groep advocaten die een kort geding hebben aangespannen tegen de inperking van de processtukken. De NOvA ziet zichzelf daarbij niet als procespartij maar zal haar steun publiekelijk laten blijken doordat een vertegenwoordiging vanuit de algemene raad op 26 mei bij het kort geding in Den Haag aanwezig zal zijn.

Rechter - iStock-639884564Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) heeft besloten de lengte van processtukken te beperken. De NOvA heeft hierover op 8 februari jl. in een zienswijze haar bezwaar uiteen gezet en op 18 februari jl. tijdens een overleg met het LOVCH de zienswijze mondeling toegelicht. Beide momenten hebben niet geleid tot een wezenlijk ander standpunt van het LOVCH. Ook een pleidooi van de NOvA om de inwerkingtreding van deze maatregel op te schorten en eerst deugdelijk onderzoek te doen werd niet door het LOVCH overgenomen. Hierdoor is de beperking van de lengte van de processtukken per 1 april jl. van kracht. De NOvA is ontstemd over het besluit de aanpassing van de procesreglementen, ondanks bezwaren van de advocatuur, niet terug te draaien en heeft dat aan het LOVCH laten weten. 

Zie ook:
‘Geen wettelijke basis voor limiet processtukken’ 
Kamervragen over geschil maximumlengte processtukken

2021