31mrt

NOvA: voer nummerherkenning in voor veiligheidsdiensten

De AIVD heeft wederom regels overtreden bij het afluisteren van vertrouwelijke informatie tussen advocaten en hun cliënten. Dit blijkt uit een recent verschenen rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Dit kan en mag niet gebeuren. Communicatie tussen advocaten en cliënten is in beginsel vertrouwelijk. De door de CTIVD gesignaleerde inbreuken onderschrijven de noodzaak van de eerder door de NOvA verzochte waarborgen. De voorafgaande rechterlijke toetsing indien veiligheidsdiensten bijzondere bevoegdheden jegens advocaten willen inzetten (direct tappen) is nu opgenomen in het nieuwe wetsvoorstel Wiv. Voor indirect tappen zijn de regels in het wetsvoorstel niet afdoende.

Systeem van nummerherkenning
Daarom pleit de NOvA voor een systeem van nummerherkenning. Met dit systeem, waar de nationale politie ook mee werkt, wordt voorkomen dat de veiligheidsdiensten zelf bepalen of er sprake is van vertrouwelijke informatie. Het systeem van nummerherkenning zorgt ervoor dat nummers van advocaten en cliënten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd. De in het rapport gesignaleerde inbreuken kunnen zich dan niet meer voordoen.

2017