23nov

NOvA vraagt om gereduceerd tarief bij nadeelcompensatie

Centrale bestuursorganen mogen in de toekomst 300 euro vragen voor een nadeelcompensatieverzoek. Dit staat in het wetvoorstel dat dit regelt. De NOvA heeft geen bezwaar tegen het invoeren van een vast bedrag, maar vraagt de wetgever wel een gereduceerd tarief te hanteren voor mensen voor wie een dergelijk tarief een onoverbrugbare drempel is. 

Dit heeft de NOvA de demissionaire ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties laten weten.

Nadeelcompensatie iStock-1333542256Een nadeelcompensatieverzoek is een verzoek dat mensen kunnen indienen als zij inkomstenverlies of hinder ervaren door een beslissing van bestuursorganen van organisaties die vallen onder de rijksoverheid. Nu is dit nog gratis. Om niet serieuze of onvoldoende onderbouwde verzoeken tegen te gaan wil de overheid een bijdrage van 300 euro vragen voor dit soort verzoeken. De NOvA vraagt in een wetgevingsadvies om een gereduceerd tarief voor mensen van wie het inkomen valt in de laagste schijf die wordt gehanteerd bij de vaststelling van de eigen bijdrage op grond van de Wet op de rechtsbijstand.

Meer informatie:
Wetgevingsadvies vaststelling recht nadeelcompensatie (22 november 2023)

2023