31mrt

Rapport Toekomst van de strafrechtpleging

De NOvA onderschrijft de conclusies van het rapport De toekomst van de strafrechtspleging van het OM, de Rechtspraak en de Nationale Politie.

Het rapport constateert terecht dat “te veel strafbare feiten niet leiden tot het oppakken van een verdachte. Van te veel aangiften blijft onduidelijk wat ermee gebeurt. Te veel strafzaken duren langer dan nodig. De kwaliteit en de logistiek in de afhandeling van dossiers laat te wensen over. De bedrijfsprocessen zijn kwetsbaar. De informatievoorziening binnen de keten schiet tekort.”

De dringende noodzaak voor investeringen in de gehele strafrechtketen is door de NOvA al eerder naar voren gebracht in het advies op de herziening van het wetboek van strafvordering. “Door de conclusies van OM, Rechtspraak en Nationale Politie voelt de NOvA zich hierin gesterkt., zegt AR-lid Bert Fibbe. “Bijvoorbeeld in de uitvoering van ZSM is de financiering een knelpunt gebleken, waardoor deze innovatieve werkwijze in de praktijk niet aan de verwachtingen voldoet. Ook zijn er hard verbeteringen nodig in de toepassing van de OM-strafbeschikking.”

Gefinancierde rechtsbijstand
Fibbe: “Het rapport stelt duidelijk dat een keten maar zo sterk is als de zwakste schakel. De opstellers constateren met recht dat rechtsbijstand voor minder vermogenden intrinsiek deel uitmaakt van de strafrechtketen, of het nu binnen ZSM of binnen reguliere zaken is. Het kabinet zal, ook volgens deze commissie, niet alleen moeten kijken naar extra geld voor vervolging en handhaving, maar ook voor rechtsbescherming voor de meest kwetsbare burgers.”

2017