Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

  • 11jul

   Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

   De algemene raad is, na advies van de drie huidige onderwijsaanbieders, gekomen tot de invulling van de vernieuwde beroepsopleiding advocaten. Onder regie van de NOvA is het aantal dagdelen, de precieze verdeling van de vaardigheden en de voorbereiding op de integratieve dagen vastgesteld. Met in totaal 105 dagdelen voldoet de vernieuwde opleiding aan de gewenste reductie van 35% in tijdsbelasting voor zowel stagiairs als kantoren.

   2019 lees meer
  • 26jun

   Basistest in vernieuwde beroepsopleiding: "Géén selectie, wél meer efficiëntie”

   De vergadering van het college van afgevaardigden stond op 26 juni voor een groot deel in het teken van de recent door de algemene raad bekend gemaakte hoofdlijnen van de vernieuwde beroepsopleiding. Het CvA bleek op sommige punten kritisch, maar was bovenal positief over de baliebrede insteek, met veel aandacht voor vaardigheden en ethiek. Susan Kaak, portefeuillehouder binnen de algemene raad, reageert op enkele vragen die ook tijdens het CvA aan de orde kwamen.

   2019 lees meer
  • 13jun
  • 25mrt

   Voortgang BA2020

   In nauwe afstemming met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten werkt de NOvA aan de vernieuwde beroepsopleiding die in 2020 start. Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 25 maart is de voortgang van de uitwerking van de BA2020 besproken.

   2019 lees meer
  • 22jan

   Voortgang BA2020

   Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 13 december 2018 werd duidelijk dat de start van de nieuwe beroepsopleiding advocaten (BA2020) is verschoven van maart naar september 2020. Inmiddels is de route hiernaartoe verder uitgestippeld.

   2019 lees meer