29apr

Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput

Er kunnen nog ongeveer 35 aanvragen voor de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten van de Raad voor Rechtsbijstand worden gehonoreerd. Sociaal advocatenkantoren kunnen via deze regeling een subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in het najaar van 2021 starten met de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA. Deze subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding.

BA subsidie De regeling is eind 2020 op initiatief van de NOvA gestart om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren. Voor de regeling is € 2 miljoen uitgetrokken, genoeg voor 175 advocaat-stagiairs.

Uit een eerdere evaluatie blijkt dat de regeling tegemoet komt aan een grote behoefte onder sociaal advocaten. Ook blijken de toegekende subsidies op evenredige wijze verdeeld over de arrondissementen en over de rechtsgebieden. In een recente brief pleit de NOvA bij de informateur ervoor om de subsidieregeling structureel te maken.

Zie ook: Voorwaarden en aanvraagformulier Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (RvR)

2021