14apr

Verlenging subsidie voor beroepsopleiding advocaat-stagiairs sociale advocatuur

Sociaal advocatenkantoren kunnen vanaf 14 april 2022 een subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2022 starten met de Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse orde van advocaten. Op verzoek van de NOvA is de succesvolle regeling uit 2020 verlengd. Hierdoor kunnen wederom ongeveer 175 stagiairs bij sociale kantoren de kosten van hun beroepsopleiding financieren.

BA subsidie - iStock-522717795“Dit geeft wederom een belangrijke impuls aan de jonge aanwas onder sociaal advocaten”, aldus Bernard de Leest (lid van de algemene raad, portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand). “Veel kantoren in de sociale advocatuur kunnen het zich niet meer permitteren om nieuwe advocaten op te leiden. Dat brengt de continuïteit van de sociale advocatuur in gevaar. Daarom heeft de NOvA gepleit voor verlenging van de regeling.”

In 2021 is de subsidieregeling voor de eerste keer beschikbaar gesteld. De regeling was een succes. 175 Advocaat-stagiairs hebben er vorig jaar gebruik van gemaakt. Het plafond van de regeling was binnen een jaar bereikt. Uit de evaluatie van de regeling blijkt verder dat advocaat-stagiairs uit het gehele land en met diverse specialisaties gebruik hebben gemaakt van de regeling. Dit toont aan dat de regeling bijdraagt aan een goede landelijke dekking van sociaal-advocaten.

Aanvragen subsidie
Aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 14 april 2022, na publicatie in de Staatscourant van de volledige regeling. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u meer informatie vinden.

Voor wie geldt deze regeling?
Deze regeling geldt voor twee groepen. Allereerst geldt de regeling met terugwerkende kracht voor advocaat-stagiairs die a) in maart 2022 gestart zijn aan de beroepsopleiding, b) voldoen aan de voorwaarden én c) binnen 12 weken na publicatie van de regeling de subsidie aanvragen (uiterlijke datum: 6 juli 2022). Ten tweede geldt de regeling voor de advocaat-stagiairs die a) voldoen aan de voorwaarden en b) in de komende cohorten starten. De subsidie is beschikbaar voor de komende cohorten totdat de subsidie op is, of de datum 1 december 2025 bereikt is.

Zie ook:
- Staatscourant: Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten 2022
- Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA

2022