• 15jul

   NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’

   In NOvUM spreekt Bas van Zelst met advocaten Gloria Heutinck- Gomes en Mark Smeets. Zij zijn lid van het door de NOvA opgerichte platform Diversiteit & Inclusie. Daarin houden zij zich samen met 35 andere advocaten met verschillende thema’s bezig, maar allemaal met hetzelfde uitgangspunt: “Wat kunnen we doen om mensen met een diverse achtergrond of geaardheid de kans te bieden om hetzelfde te bereiken als wij hebben bereikt?”

   2021 lees meer
  • 30jun

   Enquête Platform Diversiteit & Inclusie

   Hoe actueel is het onderwerp diversiteit en inclusie nu eigenlijk binnen de advocatuur? Iedere advocaat heeft met het onderwerp te maken, de een alleen net iets meer dan de ander. Diversiteit ziet niet enkel op kleur of afkomst, maar bijvoorbeeld ook op gender, handicap en seksualiteit (LGBT+). Het platform Diversiteit & Inclusie wil graag meer inzicht krijgen in de verschillende ervaringen binnen de balie over dit onderwerp.

   2021 lees meer
  • 11feb

   Platform Diversiteit & Inclusie opgericht

   De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het onlangs opgerichte platform Diversiteit & Inclusie wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

   2021 lees meer
  • 15okt

   Diversiteit in de advocatuur: ‘gewoon doen!’

   Vrijwel iedereen in de advocatuur is het er wel over eens dat meer diversiteit wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Een uniforme oplossing ontbreekt evenwel, bleek ook op 10 oktober tijdens het NOvA-innovatieplatform ‘Maak het verschil’. Verschillende sprekers uit de praktijk en de wetenschap kwamen met verklaringen, oplossingen en tips. Bewustwording, leiderschap en een ‘gewoon-doen-mentaliteit’ vormden de rode draad.

   2019 lees meer