11feb

Platform Diversiteit & Inclusie opgericht

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het onlangs opgerichte platform Diversiteit & Inclusie wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

Diversiteit In 2018 heeft de NOvA een diversiteits- en inclusieverklaring opgesteld. Via het Platform Diversiteit & Inclusie wil de NOvA hier samen met de balie verder invulling aan te geven. Dit initiatief, waar 37 advocaten zich aan hebben verbonden, is op 4 februari van start gegaan.

Samen met de NOvA gaan de deelnemende advocaten in werkgroepen mogelijkheden onderzoeken en voorstellen aandragen voor het bevorderen van (het bewustzijn van) diversiteit en inclusie binnen de advocatuur. Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:
• Hoe zorgen we ervoor dat meer rechtenstudenten met een verschillende culturele en/of etnische achtergrond zich aangetrokken voelen tot de advocatuur?
• Als zij eenmaal tot de balie zijn toegetreden, hoe waarborgen we dan dat ze ook blijven?
• Wat speelt er op het gebied van diversiteit en inclusie inclusie binnen de advocatuur?

Naast (online) bijeenkomsten wordt voor de onderlinge communicatie en kennisdeling tussen de platformdeelnemers een digitale community ontwikkeld. Begin maart vindt de tweede bijeenkomst plaats.

2021