23jan

Soeteman en Van Oers nieuwe waarnemend dekens

Sinds 1 januari 2024 vervullen Jeroen Soeteman en Sanne van Oers samen het waarnemend dekenaat binnen de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Zij nemen die positie over van medebestuurslid Susan Kaak.

De uitbreiding van één naar twee waarnemend dekens zorgt voor een versterking van de bestuurlijke slagkracht van de algemene raad, die momenteel uit vijf leden bestaat. Hiermee is de algemene raad beter toegerust op zijn bestuurstaken en -verantwoordelijkheden, die de afgelopen jaren steeds omvangrijker en complexer zijn geworden.

Waarnemend deken Jeroen Soeteman uitsnedeJeroen Soeteman heeft als nieuwe waarnemend deken de portefeuille Financiën onder zich, naast het aandachtsgebied ‘Advocaat van de toekomst’. Hij is hiermee bestuurlijk verantwoordelijk voor een financieel gezonde huishouding van de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur.

Soeteman: “Ik zie het als mijn opdracht om de NOvA de komende jaren financieel op een stabiele koers te houden, in het belang van de balie. Als collegiaal bestuur zijn we ons ervan bewust dat we de wettelijke taken van de NOvA uitvoeren namens en ook met financiële bijdragen van alle advocaten.”

 

Waarnemend deken Sanne van Oers uitsnedeSanne van Oers neemt als waarnemend deken het ‘Huis van de NOvA’ op zich en blijft tevens verantwoordelijk voor haar huidige aandachtsgebied ‘Advocaat in de maatschappij’. In deze rol richt zij zich op de verbinding tussen de verschillende organen binnen de advocatuur.

Van Oers: “Een duo voor het waarnemend dekenaat is een novum, maar deze uitdagende tijd vraagt ook om een andere aanpak. Onder aanvoering van de algemeen deken delen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de praktijkuitoefening van advocaten op hoog niveau houden, in het belang van een goede rechtsbedeling. Deze nieuwe verdeling van taken past daarbij.”

2024