6feb

Vernieuwde beroepsopleiding: kaders patroonscursus bekend

De eisen waaraan de patroonscursus in de vernieuwde beroepsopleiding voor huidige en potentiële aanbieders moet voldoen zijn in kaart gebracht. De cursus moet minstens zes uur omvatten en betrekking hebben op het patroonschap voor een stagiair. Voor een (beoogd) patroon die in de drie jaar voorafgaand al een cursus heeft gevolgd volstaat een cursus van drie uur, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.

BA2020 docent en stagiairsVan belang is dat de patroonscursus afgerond moet zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat, dus mogelijk al ruim voor 1 maart 2021 als de eerste lichting stagiairs aan de vernieuwde beroepsopleiding begint. Elke patroon moet de cursus doen en er moet een herhaal/opfriscursus zijn om de drie jaar. Deze patroonscursus wordt niet verplicht voor de zogenoemde praktijkbegeleider.

Belangrijke elementen in de patroonscursus zijn:
• Coaching- en begeleidingsvaardigheden en andere persoonlijke kwaliteiten van de patroon
• Gespreksvaardigheden, feedback geven
• Bewustwording van de belangrijke rol van patroon en erkenning van die rol
• Inzicht in ontwikkelingspaden en -stappen van de stagiaire
• Timemanagement en coachen op stressbestendigheid
• Begeleiding van jonge professionals, omgang met deze generatie stagiairs
• Kennis van de vernieuwde beroepsopleiding en aansluiting op de kantoorpraktijk.

Net als bij de vernieuwde beroepsopleiding zelf, ligt ook bij de patroonscursus de nadruk op de toepassing.

2020