15jun

Wat kan de Geschillencommissie voor u betekenen?

Hoewel de Geschillencommissies voor de advocatuur (Consumenten en Zakelijk) in 2020 in totaal 234 zaken behandelden, blijft de bekendheid van deze vorm van geschilbeslechting achter op de potentiële meerwaarde voor advocaten. Toegang tot een snel, goedkoop en laagdrempelig alternatief voor de reguliere rechtspraak kan een aantrekkelijke optie zijn, zeker bij onbetaalde declaraties. Hoog tijd voor een (nadere) kennismaking.

Logo-Geschillencommissie-ALGDe Geschillencommissies voor de advocatuur zijn opgericht door de NOvA in samenwerking met de Geschillencommissie, Consumentenbond (in het geval van particuliere cliënten) en MKB-Nederland (in het geval van zakelijke cliënten). Inmiddels hebben zo’n drieduizend advocaten bij hun toetreding tot de balie aangegeven dat zij voor hun klachtafhandeling gebruik willen maken van deze commissies. In de praktijk is het voor velen bij dat ene vinkje gebleven, en dat is eigenlijk een gemiste kans. Wanneer u of uw cliënt een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, bijvoorbeeld over de hoogte van een declaratie en/of over de kwaliteit van dienstverlening, doet zij hierover een bindende uitspraak. Wordt u hierbij in het gelijk gesteld, dan bent u ervan verzekerd dat de declaratie aan u wordt uitbetaald.

Incasso
De Geschillencommissie Advocatuur is er niet alleen voor inhoudelijke klachten, maar juist ook voor incassogeschillen. De onbetaalde declaraties legt u als advocaat voor aan de commissie en dit levert een arbitraal verstekvonnis op. Het biedt u als ondernemer de kans om uw onbetaalde declaraties snel, goedkoop en efficiënt te incasseren.

Uit de praktijk: ongegronde klacht over de kosten (referentie: 22480/2344)
De cliënt weigert een bedrag van € 4.999 aan de advocaat betalen, en beweert dat er sprake was van een zeer trage werkwijze, slechte communicatie en daardoor veel te hoge kosten. De advocaat stelt dat het vanwege de complexiteit van de zaak langer duurde om tot een dagvaarding te komen. Hij zegt duidelijk te hebben aangegeven dat de kosten kunnen oplopen bij een eindvonnis. De commissie oordeelt dat de communicatie wellicht niet goed is verlopen, maar dat er geen onnodige kosten bij de cliënt in rekening zijn gebracht. De klachten van de cliënt zijn ongegrond.
 

Kwaliteitsinstrument
Uw aansluiting bij de Geschillencommissies Advocatuur kunt u ook inzetten als kwaliteitsinstrument. Iedere klacht biedt u immers een kans om te leren en om het wellicht in de toekomst anders aan te pakken. Met die transparante en professionele houding laat u zien dat u uw cliënt serieus neemt en dat u de klacht op een zorgvuldige wijze wenst af te handelen. Daarmee draagt u niet alleen bij aan de kwaliteit van uw dienstverlening, maar ook aan het algehele vertrouwen in de advocatuur.

Uit de praktijk: Schikking onder druk (referentie: 30969/39277)
De cliënte klaagt dat zij ter zitting zo onder druk is gezet door de advocaat, dat zij akkoord is gegaan met de tot stand gekomen schikking. De advocaat geeft aan dat de voor- en nadelen van het treffen van een regeling duidelijk besproken zijn. De commissie oordeelt dat niet is gebleken dat de advocaat een verkeerd advies heeft gegeven. In dit soort situaties is altijd sprake van enige druk, maar dit betekent niet dat de advocaat zijn cliënte op oneigenlijke wijze heeft beïnvloed. De klacht is ongegrond.


Onafhankelijk en onpartijdig
Beide partijen kunnen de procedure starten, hoewel de klacht altijd eerst onderling moet zijn besproken. Komt u er samen niet uit, dan treft u in de Geschillencommissie een onafhankelijk en onpartijdig gremium. De commissieleden zijn experts uit de praktijk die zowel vanuit het perspectief van de cliënt als van de advocatuur op de zaak beslissen, onder leiding van een voorzitter die actief lid is van de rechterlijke macht. Dus heeft of krijgt u in de toekomst een klacht? Denk dan nog eens aan dat vinkje dat u destijds heeft gezet of sluit u alsnog aan.

Uit de praktijk: de betalingsregeling (referentie: 3241/3659)
De advocaat dient een klacht in over een cliënt die de afgesproken betalingsregeling van € 400 per maand niet nakomt. De cliënt betwist de facturen niet, maar geeft aan dat het maandelijkse bedrag te hoog is. Vlak voor de mondelinge behandeling treffen de partijen een betalingsregeling van € 100 per maand. Daarnaast zal de cliënt jaarlijks een deel van zijn vakantiegeld aan de advocaat voldoen, totdat de totale schuld is ingelost. Partijen hebben zelf overeenstemming bereikt en daardoor komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke beoordeling.


Meer informatie
Meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur vindt u op degeschillencommissie.nl (Consumenten en Zakelijk). Bekijk het jaarverslag van de Geschillencommissie op samenwerkenaankwaliteit.nl (Consumenten en Zakelijk).

2021