7okt

Nieuw: rechtstreekse aansluiting bij de Geschillencommissies Advocatuur

Als laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter financierde de NOvA tot op heden de Geschillencommissies Advocatuur voor zakelijke en consumentengeschillen. Per 1 januari 2022 komt hier verandering in. In plaats van de huidige overkoepelende registratie via de NOvA kunnen advocaten zich vanaf 12 oktober 2021 rechtstreeks bij de Geschillencommissie Advocatuur (consumenten en/of zakelijk) aansluiten. Hiervoor gaat een eigen jaarlijkse bijdrage gelden van 100 resp. 200 euro.

Sluit u aan bij de GeschillencommissieGeschillencommissie Advocatuur Zakelijk
De NOvA beëindigt per 1 januari 2022 haar inhoudelijke en financiële bijdrage aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Deze commissie behandelt enerzijds incassogeschillen tussen advocaten en hun cliënten (zakelijk of particulier) en anderzijds inhoudelijke geschillen tussen advocaten en hun zakelijke cliënten. De algemene raad vindt het niet de taak van de NOvA om arbitrage tussen advocaten en ondernemers, noch het incasseren van vorderingen door advocaten, te faciliteren en financieren. De laatste jaren werd hier door advocaten ook in steeds mindere mate gebruik van gemaakt (van 190 zakelijke klachten in 2015 naar 62 in 2020), wat een collectieve aansluiting onder de paraplu van de NOvA niet langer rechtvaardigde. Voor het afhandelen van zakelijke en incassogeschillen kunnen advocatenkantoren zelf actief kiezen voor individuele aansluiting bij de Geschillencommissie Zakelijk.

Geschillencommissie Advocatuur Consumenten
Gezien het belang van een laagdrempelige geschilbeslechting tussen advocaten en rechtzoekenden wil de NOvA het gebruik door advocaten van de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten stimuleren. Het aantal klachten van consumenten – over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de rekening van hun advocaat – ligt de afgelopen jaren stabiel rond de 90 klachten per jaar. Door aansluiting bij de Geschillencommissie bieden advocaten hun cliënten een laagdrempelige en goedkope vorm van klachtafhandeling als er een geschil ontstaat over de dienstverlening of declaratie. Dit voorkomt voor zowel de advocaat als de consument een gang naar de rechter. Daarnaast biedt het advocaten de mogelijkheid zich op een positieve manier te profileren bij rechtzoekenden, zowel in geval van een geschil als voorafgaand daaraan. De NOvA roept advocaten(kantoren) dan ook op zich aan te sluiten.

Aansluitkosten
In plaats van de overkoepelende NOvA-financiering komt er per 1 januari 2022 een tarief per aansluiting per kantoor/advocaat:
• Aansluitkosten Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten: € 100,- exclusief btw per jaar per aansluiting.
• Aansluitkosten Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk: € 200,- exclusief btw per jaar per aansluiting.
• Voordeel: advocaten(kantoren) die zich voor 1 januari 2022 tegelijk aansluiten bij beide commissies profiteren van een eenmalige korting van € 100,- (exclusief btw).

Een aansluiting is mogelijk op kantoorniveau, waarbij alle advocaten collectief zijn aangesloten, of als individueel advocaat. Het pakt dus veelal voordeliger uit als voor een kantooraansluiting wordt gekozen.

Eigen keuze en directe aansluiting
Na 31 december 2021 vervalt het overkoepelende registratiemodel via de NOvA. Dat betekent dat alle huidige aansluitingen van advocatenkantoren, ongeveer een derde van de balie, bij de Geschillencommissies Advocatuur vervallen. Advocaten(kantoren) die per 1 januari 2022 aangesloten willen zijn of blijven, moeten zichzelf rechtstreeks aanmelden voor de commissies Advocatuur Consumenten en/of Zakelijk. Directe aansluiting is mogelijk vanaf dinsdag 12 oktober.

Meer informatie
- Kijk op de website van de Geschillencommissie en raadpleeg de antwoorden op de veelgestelde vragen.
- Voor vragen over wat de Geschillencommissie Advocatuur voor u kan betekenen en/of het registratieproces kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via registrant@degeschillencommissie.nl of 070 310 53 93 (ma. t/m do. 09:00 - 12:30 uur).
- Op de website van de NOvA vindt u de antwoorden op meer veelgestelde vragen.
- Voor overige vragen over de overgang van de overkoepelende aansluiting via de NOvA naar de rechtstreekse aansluiting per advocaat/kantoor kunt u contact opnemen met het Informatiepunt van de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl of 070 335 35 54 (ma. t/m vrij. 9.00 tot 17.30 uur).

 

2021